KRAFTIGT HöJT DöDSTAL I AFGHANSK KöLDKNäPP

Fler än 160 personer har avlidit i Afghanistan i samband med en massiv köldvåg. På en dryg vecka har därmed antalet döda fördubblats.

Sedan den 10 januari har Afghanistan plågats av snöstormar, isvindar och temperaturer ner mot 33 minusgrader, samtidigt som regelbundna strömavbrott är en del av den afghanska vardagen.

Dödsfallen uppges till stora delar ha inträffat vid bränder och gasläckor som uppstått när frusna familjer försökt värma sina hushåll. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ska dessutom 17 personer i en mindre by i provinsen Badakhshan tidigare i veckan ha avlidit i ett utbrott av en "akut luftvägsinfektion".

"Hårt väder hindrar hjälp från att nå området", säger WHO i ett uttalande.

Extremvädret slår hårt mot Afghanistan, som i och med talibanernas maktövertagande 2021 kastades in i politiskt och ekonomiskt kaos.

Det krigshärjade landet beskrivs nu befinna sig på randen till en humanitär katastrof. Redan innan köldknäppen hade biståndsorganisationer varnat för att över hälften av Afghanistans 38 miljoner invånare riskerar hungersnöd. Närmare fyra miljoner barn rapporteras lida av undernäring.

Runt 80 000 boskapsdjur – en livsviktig handelsvara i de fattigare delarna av det afghanska samhället – har också fått sätta livet till under den bistra vintern.

2023-01-28T11:34:51Z dg43tfdfdgfd