FöRBUD MOT NAZISTSYMBOLER FöRESLåS I SCHWEIZ

Det är inte förbjudet att använda hakkorset som symbol i Schweiz, men nu finns förslag om att skärpa lagen, åtminstone i en av landets 26 kantoner.

Frågan om nazistsymbolen fick ny aktualitet när en flagga med ett hakkors visades upp på en försäljningsmässa med minnessaker från olika krig.

En partiöverskridande grupp politiker i kantonen Genève föreslår en grundlagsändring för regionen med "ett förbud att visa eller bära nazistsymboler, emblem eller andra föremål kopplade till nazismen" i offentliga sammanhang.

56 ledamöter i Genèves lagstiftande församling röstade för förslaget, medan 28 röstade emot.

Folkomröstning krävs

Förslaget måste godkännas av det råd som styr Genève, och kan sedan tas upp i Schweiz parlament i Bern. För att bli giltig lag måste förslaget sedan tas upp i en folkomröstning.

Men förhoppningar om framgång för förbudet mot nazistsymboler är stora.

— Det är aldrig för sent för att stoppa nazistidéer att få spridning via dessa symboler, säger parlamentsledamoten Alexis Barbey.

Parlamentskollegan François Lefort säger att "en morbid romantik" omgärdar nazismen. Försäljning av fascistiska föremål "är farlig för demokratin och stödjer fascistiska tankegångar".

Tidigare förslag nobbat

Hittills har det inte varit det förbjudet att visa nazistsymboler "så länge det inte åtföljs av ett budskap som uppmanar till rasism eller antisemitisk ideologi", säger Johanne Gurfinkiel, generalsekreterare för organisationen Cicad vars mål är att bekämpa antisemitism i Schweiz.

Ett tidigare förslag om inskränkningar presenterades för den nationella regeringen 2021. Regeringen svarade då att landet bör acceptera uttryck av förkastliga idéer, även om en majoritet av befolkningen finner dem chockerande.

Schweiz ställde sig neutralt under andra världskriget.

2023-01-28T15:49:52Z dg43tfdfdgfd