Så HAR CYKLAR BLIVIT AVGöRANDE FöR KONGOS HANDEL

Vid gränsen mellan Zambia och Kongo-Kinshasa ringlar sig lastbilsköerna långa. Men det betyder inte att varorna inte strömmar in i det importberoende Kongo – där över 70% av den ma…

While lorries wait weeks to pay their dues, two-wh…

Relaterade länkar:

Läs mer om Perspektiv på världen på Omni

2023-01-28T15:29:27Z dg43tfdfdgfd